Toetuste kasutamise ülevaade

Alates EL-iga liitumisest on Eestis struktuurifondidest toetust saanud üle 40 000 projekti. Viimasest seitsmeaastasest eelarveperioodist viiakse ellu üle 14 500 projekti, millest osad veel 2023. aasta lõpuks valmimas. Tänavu lõpeb struktuuritoetuste 2014-2020 periood, mil Eesti sai fondide eelarvest 3,8 miljardit eurot.

Struktuurifondide 2014-2020 perioodi kokkuvõtvad videod

Haridus

  • 500 miljoni euroga toetati haridust, millega ehitati või renoveeriti üle 140 000 m2 koolipinda, võimaldati õppenõustamist rohkem kui 200 lapsele ja noorele. Ligi 300 kooli sai toetust hariduslike erivajadustega õpilaste kaasamiseks. Toetati täiskasvanuõpet ja karjäärinõustamist. 

Tööturule juurdepääsu parendamine

  • 208 miljonit eurot eraldati, et parandada tööturule juurdepääsu ja aidata ennetada tööturult väljalangemist. Üle 40 000 eri vanuses inimest on parandanud oma digioskuseid, osalenud koolitustel, tugiprogrammides ja töötubades. 

Sotsiaalne kaasatus

  • 388 miljardit eurot eraldati nõrgematele ühiskonnaliikmetele, et tagada kättesaadav esmatasandi tervishoid. Loodi ligi 60 esmatasandi tervisekeskust, parendati 1990 puudega inimese kodu, loodi üle 1000 uue lapsehoiukoha. Toetati lõimumis- ja kohanemiskoolitusi ning noorsootöö teenuseid. 

VKE-de arendamine ja konkurentsivõime tugevdamine


 

Energiatõhusus
 

Veekaitse
 

Linnapiirkondade areng

 

Jätkusuutlik transport

 

IKT teenuste taristu
 

COVID-kriisiga võitlemine

 

Ettevõtlus ning teatus- ja arendustegevus

 

Viimati uuendatud 06.09.2023