Valitsussektori finantsnäitajad

Sellel lehel avaldab Riigi Tugiteenuste Keskus alates 2014.aastast valitsussektori tulude ja kulude andmeid kooskõlas Nõukogu direktiivi 2011/85/EL nõuetega. Andmed avaldatakse kuu- ja kvartalipõhiselt kõigi valitsussektori alamsektorite lõikes.

The general government fiscal indicators will be published on this webpage starting from 2014. The table consisting fiscal indicators for each subsector of the general government will be published on monthly and quarterly basis as defined by CD2011/85. 

Kõik dokumendid leiad SIIT

Valitsussektori finantsnäitajad

1 | 1

Viimati uuendatud 30.11.2023