Lobitöö

Valitsus kiitis 18.03.2021 istungil heaks lobistidega suhtlemise hea tava ametiisikutele. Hea tava kohaldub ministeeriumide juhtkonna liikmetele, riigisekretärile ning teiste valitsusasutuste juhtidele ja nende asetäitjatele.

Hea tava kohaselt teavitab ametiisik avalikkust mitte harvemini kui kord kvartalis asutuse veebilehel sellisest kohtumisest huvirühmade ja lobistidega, mis toimub tema ametitegevuse (ametlike kohtumiste) raames.

Loe lisa lobistidega suhtlemise hea tava reeglitest Justiitsministeeriumi veebilehelt.

RTK peadirektori ning peadirektori asetäitja kohtumised lobistide ja huvirühmadega:

Aeg Kohtumise teema ja osalejad
01.05-30.06.2021 Lobistide ja huvirühmadega kohtumisi ei toimunud
01.07-30.09.2021 Lobistide ja huvirühmadega kohtumisi ei toimunud
01.10-31.12.2021 Lobistide ja huvirühmadega kohtumisi ei toimunud
01.01-31.03.2022 Lobistide ja huvirühmadega kohtumisi ei toimunud
01.04-30.06.2022 Lobistide ja huvirühmadega kohtumisi ei toimunud
01.07-30.09.2022 Lobistide ja huvirühmadega kohtumisi ei toimunud
01.10-31.12.2022 Lobistide ja huvirühmadega kohtumisi ei toimunud
01.01-31.03.2023 Lobistide ja huvirühmadega kohtumisi ei toimunud
01.04-30.06.2023 Lobistide ja huvirühmadega kohtumisi ei toimunud
01.07-30.09.2023 29.08 kohtumine Targo Tennisbergiga (Hyperintelligent Aliens OÜ) uue dokumendihaldustarkvara arendamise teemal 

Viimati uuendatud 03.11.2023