Riik toetab omavalitsusi jalg- ja rattateede rajamisel  

17.11.2023 | 12:44

Regionaal- ja põllumajandusministeerium ning Riigi Tugiteenuste Keskus (RTK) avasid täna taotlusvooru, millest kohalikud omavalitsused saavad taotleda raha uute jalgratta- ja jalgteede rajamiseks. Toetuse eesmärk on muuta jalgrattaga või jalgsi liiklemist mugavamaks ja turvalisemaks. Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfondist rahastatud toetuse maht on 20 miljonit eurot.
    • Jaga

„Soovime toetusrahaga kaasa aidata, et laiendada kergliiklusteede võrgustikku ning rajada uusi või ühendada teelõike, mis praegu ei soosi punktist A punkti B kas jala või näiteks jalgratta või lapsevankriga liikumist. Olgu siis inimestel vajadus liikuda kergliiklusteid mööda tööle, kooli või ühistranspordipeatusesse, et sealt edasi soovitud marsruudil liikuda. Ennekõike näeme täna seda vajadust just suurematest linnapiirkondadest kaugemal asuvates paikades,“ selgitas regionaalminister Madis Kallas.

 „Investeeringud jalgratta- või jalgteedesse parandavad lisaks ka liiklejate ohutust, mis omakorda aitavad kaasa turvalisemale ja paremale elukeskkonnale. See on omakorda üheks eelduseks, et inimesed jätkuvalt tahaksid elada suurlinnadest kaugemal asuvates alevikes ja külades,“ lisas Kallas. „Kergliiklusteede võrgustiku korrastamine ja ligipääsetavuse parendamine on osa liikuvusreformist, millega soovime luua inimestele ühistranspordi kasutamiseks paremad võimalused. Eesmärk on, et nii ühistranspordi kui ka jalgsi või jalgrattaga liikumise võimalused tervikuna vastaksid inimeste tegelikele vajadustele tänasest rohkem.“

Taotlusvooru läbi viiva Riigi Tugiteenuste Keskuse elu- ja ettevõtluskeskkonna talituse juhataja Kertu Sepa sõnul rahastatakse lisaks jalgrattateedele ka taristuga seotud ehitiste rajamist.

„Toetust saab küsida näiteks jalgrattaparklate, jalgratta- või jalgtee ääres asuva iseteenindusliku jalgrataste, lapsevankrite, ratastoolide ja muude abivahendite jaoks kasutada mõeldud tasuta remondipunktide rajamiseks. Samuti puhkamiseks mõeldud istekohtade rajamiseks,“ selgitas Sepp ja lisas: „Taotlusperioodi jooksul avame kaks taotlusvooru ja igal taotlejal on õigus esitada taotlusvoorus kuni kaks taotlust“. 

Toetust antakse kohalikele omavalitsustele väljaspool Tallinna, Tartu ja Pärnu linnapiirkondi. Taotletava toetuse maksimaalne summa on 500 000 eurot projekti kohta. Toetuse minimaalne summa on 50 000 eurot projekti kohta. Toetuse suurus konkreetsele kohaliku omavalitsusele sõltub tema põhitegevuse tuludest ja elanike arvust ning on vastavalt määruse lisale 40–70% projekti toetatava tegevuse kuludest. Toetusele lisandub kohaliku omavalitsuse projektipõhine omafinantseering.
Rohkem infot taotlemise tingimuste kohta leiab meetme lehelt

Toetust kaasrahastatakse Euroopa Liidu vahenditest. Meetmes seatud eesmärkide saavutamise eest vastutab rakendusasutusena Regionaal- ja põllumajandusministeerium. Taotlusvooru korraldab ja projekte aitab rakendusüksusena ellu viia Riigi Tugiteenuste Keskus.

Lisainfo meetme kohta ja taotlusvooru kontakt:
Marika Post
Teenusekoordinaator
RTK elu- ja ettevõtluskeskkonna talitus
E-post: marika.post@rtk.ee
Telefon: +372  663 8250