Haridus- ja Teadusministeerium

Riigi Tugiteenuste Keskus osutab Haridus- ja Teadusministeeriumile personali- ja palgaarvestuse teenust. Teenuse osutamine toimub vastavalt Haridus- ja Teadusministeerium ja Keskuse vahel sõlmitud tugiteenuste osutamise kokkuleppele.