Kaitseministeeriumi valitsemisala

Riigi Tugiteenuste Keskus pakub Kaitseministeeriumile ja selle valitsemisala asutustele finantsarvetsuse teenust. Teenust osutatakse vastavalt ministeeriumi ja keskuse vahel sõlmitud tugiteenuste osutamise kokkuleppele.