Rahandusministeerium

Riigi Tugiteenuste Keskus pakub Rahandusministeeriumile ning selle valitsemisala asutustele personali- ja palgaarvestuse teenust. 

Teenuseid osutatakse vastavalt ministeeriumi ja keskuse vahel sõlmitud tugiteenuste osutamise kokkuleppele.