Siseministeeriumi valitsemisala

Riigi Tugiteenuste Keskus pakub Siseministeeriumile ja selle valitsemisala asutustele finantsarvestuse teenust. Teenust osutatakse vastavalt ministeeriumi ja keskuse vahel sõlmitud tugiteenuste osutamise kokkuleppele.