Kesksed hanked

Planeeritavate ühishangete ja kesksete riigihangete kohta avaldame info RTK hangete portaalis: https://kesksedhanked.rik.ee/rtk/