Väga suure läbilaskevõimega elektroonilise side juurdepääsuvõrgu rajamine (RRF)

Toetuse andmise tulemusena luuakse liitumise võimalus väga suure läbilaskevõimega elektroonilise side juurdepääsuvõrguga.

Taotlusvoor on avatud 24.07.2023  kuni 11.09.2023 kella 17:00ni

Valdkond: Digiriik

Taotlemiskeskkond: E-toetus


Eesmärk

Toetuse eesmärk on aidata abikõlblikus sihtpiirkonnas kaasa väga suure läbilaskevõimega elektroonilise side juurdepääsuvõrgu ehitamisele.
Toetatavate tegevuste abikõlblik sihtpiirkond moodustub aadressiobjektidest, kus puudub vähemalt 30 megabitti sekundis allalaadimiskiirusega püsiühendus ning kuhu seda lähema kolme aasta jooksul ei ole kavas sideettevõtja investeeringuga rajada.
 


Sihtrühm

Taotleja saab olla juriidiline isik, kes osutab üldkasutatavat elektroonilise side teenust või võrguteenust või omab viimase kolme aasta jooksul vähemalt 20 kilomeetri ulatuses kaabelsidevõrkude ehitamise kogemust või tema osad või aktsiad kuuluvad täielikult ühele või mitmele kohaliku omavalitsuse üksusele. 

Eraisikud saavad võimalike juurdepääsuvõrkude rajamise plaanide ja võimaluste osas kõige paremini infot kohalikust omavalitsusest või sidevõrkude rajajatelt. 


Toetatavad tegevused:

Toetust antakse projektile, mille raames 

  • projekteeritakse ja ehitatakse juurdepääsuvõrgu passiivne lairibataristu koos selleks vajalike materjalide ja omanikujärelevalve läbiviimisega ning dokumenteeritakse võrguinfo;
     
  • ostetakse ja paigaldatakse juurdepääsuvõrgul teenuste osutamiseks vajalikud aktiivseadmed.


Kogueelarve:

Taotlusvooru eelarve on kokku 14, 68 miljonit eurot, mille rahastab Euroopa Liit taasterahastu NextGenerationEU vahenditest. 

Taotlusvooru rahastamise eelarve, selle kohaliku omavalitsuse üksuste vahelise jaotuse, abikõlbliku sihtpiirkonna asustusüksuste loetelu, abikõlblike aadressiobjektide loetelu ja abikõlblikes asustusüksustes asuvate sotsiaal-majanduslikult oluliste aadressiobjektide loetelu kinnitab valdkonna eest vastutav minister käskirjaga. Õigusaktid leiab SIIT

Toetuse maksimaalne suurus ja osakaal:

  • toetuse maksimaalne suurus ühe aadressiobjekti kohta, millele luuakse toetuse abil juurdepääsuvõrguga liitumise võimalus, on 3000 eurot; 
  • toetuse maksimaalne osakaal projekti toetatavatest kuludest on 95  protsenti.


 

Taotlusvoor on avatud 24.07.2023  kuni 11.09.2023 kella 17:00ni.

Taotlemiseks vajalikud dokumendid 2023. aasta taotlusvooru jaoks leiab SIIT avaneb uues vahekaardiavaneb uues vahekaardis  avaneb uues vahekaardisavaneb uues vahekaardis

Õigusaktid ja taotlemiseks vajalikud dokumendid 2023. aasta taotlusvooru jaoks leiab SIIT 

Õigusaktid ja taotlemiseks vajalikud dokumendid 2022. aasta taotlusvooru jaoks leiab  SIIT

Määruse tervikteksti leiab Riigi Teatajast SIIT
 

Vt lisaks ka toetuse andmise ja kasutamise tingimusi ja korda meetmes Taaste- ja vastupidavuskava elluviimise korraldus ja toetuse andmise üldtingimused avaneb uues vahekaardis

2023 aasta taotlusvooru infopäev
toimub 24.08 kell 10:00 virtuaalselt Teamsi vahendusel

2022. aasta taotlusvooru infopäevad

02.09.2022  toimunud taotlusvooru infopäeva slaidid leiab SIIT avaneb uues vahekaardis avaneb uues vahekaardis

24.01.2023 toimunud toetuse saajate infoseminari slaidid leiab SIIT avaneb uues vahekaardis

2023. aasta taotlusvoor

Toetust saanud projektide ja aadressiobjektide info leiab SIIT 

2022. aasta taotlusvoor

Juurdepääsuvõrkude rajamise kolmanda toetusmeetme esimese vooru tulemuste pressiteade

Toetust saanud projektide nimekirja leiab SIIT

Toetatud projektide aadressiobjektid leiab SIIT avaneb uues vahekaardis

Viimati uuendatud 18.03.2024