Meede: HEV koolivõrk

Toetus aitab viia hariduslike erivajadustega õpilastele suunatud põhikoolide õppehooned vastavusse muutunud õpilaste arvuga ning muudatustega koolivõrgus.

Taotlusvoor: suletud


Sihtgrupp:

Hariduslike erivajadustega õpilastele suunatud põhikoolid​.


Eesmärk:

Toetus aitab viia hariduslike erivajadustega õpilastele suunatud põhikoolide õppehooned vastavusse muutunud õpilaste arvuga ning muudatustega koolivõrgus. 


Tulemused:

Investeeringud aitavad tagada igas maakonnas hariduslike erivajadustega õpilastele suunatud õppe kättesaadavust nüüdisaegses õppekeskkonnas.


Kogueelarve:

15,6 miljonit eurot

Taotlemine:

Taotlusi saab esitada  e-toetuste keskkonna kaudu. 

Investeeringute kavva kantud projektide nimekiri:

Toetuse andmise tingimused on sätestatud haridus- ja teadusministri 21.06.2016 määruses nr 44.

Viimati uuendatud 14.02.2021