Meede: Hoolekanne- tööturul osalemist toetavad hoolekandeteenused hoolduskoormusega inimeste toimetuleku toetamiseks kindlasummalise makse alusel

Toetuse andmise eesmärk on tööealise inimese hoolduskoormuse vähendamine ning tööturule sisenemise või tööturul jätkamise toetamine või tööealise erivajadustega inimese toimetuleku toetamine tööturule sisenemise või tööturul jätkamise võimekuse suurendamiseks.

Taotlusvoor:  suletud


Sihtgrupp:

Hoolduskoormusega ja hooldusvajadusega inimesed.


Eesmärk:

Toetuse andmise eesmärk on toetada hoolduskoormusega inimeste toimetulekut.


Tulemused:

 • hoolduskoormusega inimeste olukorda ja vajadusi kirjeldava analüüs;
 • hooldusteenusteenust või kodus elamist toetavat teenust saanud inimeste arv, sealhulgas teenuste arenduse käigus testimisel osalenud inimeste arv;
 • hoolduskoormusega inimestele pakutavatel või arendatavatel koolitusel osalenud inimeste arv;
 • koolituse läbinud sotsiaalala töötajate arv;
 • projekti tulemuste lõppraport.

Kogueelarve:

 • Taotlusvooru eelarve on kokku 1 miljon eurot;
 • ühele projektile taotletav ja antav toetus võib olla kuni 100 000 eurot; 
 • toetuse maksimaalne määr projekti kohta on 100% projekti abikõlblikest kuludest.

Toetatavad tegevused:

 • Hoolduskoormusega inimeste olukorda ja vajadusi kirjeldava analüüsi koostamine;
 • teenuse arendamine, mis sisaldab testimist, või teenuse osutamine hoolduskoormusega inimestele või kodus elamist toetavate teenuste arendamine või osutamine hooldusvajadusega inimestele eesmärgiga toetada hoolduskoormusega inimeste toimetulekut; 
 • hoolduskoormusega inimestele koolituse pakkumine ja vajaduse korral selle arendamine;
 • toetuse saaja või partneriga töösuhtes olevate sotsiaalala töötajate oskuste ja teadlikkuse parandamine eesmärgiga toetada hoolduskoormusega inimeste toimetulekut;
 • projekti tulemuste lõppraporti koostamine.

Taotleja või partner võib olla:

 1. kohaliku omavalitsuse üksus;
 2. juriidiline isik;
 • Kui taotlejaks on muu isik kui kohaliku omavalitsuse üksus, peab taotleja partnerina kaasama selle kohaliku omavalitsuse üksuse, mille territooriumil hakatakse tegevusi ellu viima. 
 • Partnerina kaasatud kohaliku omavalitsuse üksus peab osalema hoolduskoormusega inimeste olukorda ja vajadusi kirjeldava analüüsi koostamisel.
 • Taotleja võib esitada taotlusvoorus ainult ühe taotluse.

Määruse ja abimaterjalid leiab SIIT

Infopäev:

Taotlusvooru esimene infopäev toimus 25.05 Tallinnas Hotell L´Ermitage konverentsiruumis. Infopäeva materjalid leiab siit

Taotlusvooru teine infopäev toimub 09.08 kell 13.00 virtuaalselt. Registreeri infopeävale siin
Registreerunutele saadetakse osalemiseks veebilink.

Infopäeva kava:
          
13.00 – 16.00  
 • Meetme üldised põhimõtted  Ülle Luide (Riigi Tugiteenuste Keskus)
 • Meetme raames toetatavad tegevused Terry Ney ja Õnne Liv Valberg (Sotsiaalministeerium)
 • Abikõlblikud kulud  Riina Penu (Riigi Tugiteenuste Keskus)
 • Taotluse täitmine e-toetuse keskkonnas Riina Penu (Riigi Tugiteenuste Keskus)

Infopäevale registreerimiseks vajuta siia

Laadimine...

Taotlemine ja kontakt:

Taotlusvoorud:

Taotlusvoor on avatud perioodil 23.maist kuni 31.augustini 2022, kella 17:00ni.

Viimati uuendatud 29.07.2022