Meede: IT Akadeemia toetusmeede

Meetme eesmärgiks on tipptasemel IKT teadus- ja arendustegevuse võimekuse kasvatamine Eestis.

Sihtgrupp:

Ülikoolid, kellele on määratud informaatika ja infotehnoloogia õppekavagrupi kaasvastutus.


Eesmärk:

Toetuse andmise eesmärgiks on kasvatada Eestis tipptasemel IKT teadus- ja arendustegevuse võimekust, rakendada seda Eesti ühiskonna ja majanduse huvides, hoogustades erinevatel elualadel teaduspõhiste ja innovaatiliste lahenduste kasutuselevõttu ja suurendada IKT kõrgharidusõppe teaduspõhisust.

Viimati uuendatud 14.02.2021