Meede: Maapõueuuringute TA tugitegevused

Arbaveres asuvas Eesti keskses puursüdamike hoidlas maapõueteadlastele teadus- ja arendustööks vajalike tingimuste loomine.