Meede: Mobilitas Pluss

Mobilitas Pluss toetusmeede on ellu kutsutud, tõstmaks Eesti teaduse, ettevõtluse ja kõrghariduse rahvusvahelist nähtavust ja atraktiivust.

Sihtgrupp:

Eestis tegutsevad teadus- ja arendusasutused, kõrgkoolid, Eestis tegutsevad ettevõtted ning nende ja Eesti Vabariigi ministeeriumite juures töötavad teadlased ja teadusadministraatorid.


Eesmärk:

"Mobilitas Pluss" eesmärk on tõsta Eesti teaduse, ettevõtluse ja kõrghariduse rahvusvahelist nähtavust ja atraktiivust; tugevdada Eesti teadlaste, teadust tegevate asutuste ja ettevõtete rahvusvahelist konkurentsivõimet; toetada riikidevaheliste teadusorganisatsioonide ja –võrgustike koostöövõimalusi Eesti teadusasutustele ja ettevõtetele; avardada riigi, teadus- ja arendusasutuste, kõrgkoolide, ettevõtete, üliõpilaste ja akadeemilise personali rahvusvahelise koostöö ja enesetäiendamise võimalusi.


 

Viimati uuendatud 26.08.2021