Meede: Poliitikakujundamise kvaliteedi arendamine

Toetuse andmise tulemusena suureneb valitsussektori võimekus lahendada riigi pikaajalisi ja valdkonnaüleseid probleeme.

Sihtrühm:

Valitsusasutused ja teised poliitikakujundamise osalised (vastavalt toetuse andmise tingimustele)

Rakendusskeem:

Toetuse andmine rakendusasutuse tegevusteks

Valdkond: Riigivalitsemine


Meetme tutvustus:

Meetme 12.2 „Poliitikakujundamise kvaliteedi arendamine“ toetuse andmise eesmärgiks on Parem poliitikakujundamise protsess juurutades mehhanisme ja tööriistu, mis aitavad kaasa terviklikumale, kaasavamale ja teadmistepõhisemale poliitikakujundamisele.

Toetuse andmise tulemusena suureneb valitsussektori võimekus lahendada riigi pikaajalisi ja valdkonnaüleseid probleeme, tõhustades selleks mõeldud poliitika kujundamist ja elluviimist ning toetades struktuurseid muudatusi, mis parandavad avaliku sektori teenuseid.

Meede jaguneb järgmisteks meetme tegevusteks:
 

  • 12.2.1. Poliitikakujundamist toetava analüütilise võimekuse suurendamine
  • 12.2.2. Kaasamise arendamine
  • 12.2.3. Tööturu osaliste (Eesti Tööandjate Keskliit ja Eesti Ametiühingute Keskliit) poliitikakujundamisel kaasarääkimise võimekuse suurendamine.
  • 12.2.4 Strateegilise juhtimise arendamine
  • 12.2.5. Rakke- ja eksperdirühmad
  • 12.2.6. Õiguse revisjon
  • 12.2.7. Õigusloome arendamine

Meetmega seotud materjalid ja õigusaktid leiab SIIT

Viimati uuendatud 21.11.2022