Meede: Rahvatervise meetmete ning integreeritud tervishoiu- ja sotsiaalteenuste kvaliteedi tõstmine kohalikul tasandil

Valdkonna tegevuste eesmärgiks on tõsta rahvatervise alast teadlikkust, suurendada KOV-ide võimekust terviseedenduse valdkonnas, arendada tõenduspõhiseid sekkumisprogramme ning integreeritud tervishoiu- ja sotsiaalteenuseid.

Valdkonna tegevuste eesmärgiks on tõsta rahvatervise alast teadlikkust, suurendada KOV-ide võimekust terviseedenduse valdkonnas, arendada tõenduspõhiseid sekkumisprogramme ning integreeritud tervishoiu- ja sotsiaalteenuseid. Olulisel kohal on koolilaste füüsilise aktiivsuse suurendamine.

Tegevuste kogueelarveks on planeeritud 4 529 000 eurot.

Programmi tegevused:

Programmi tegevused, mille osas on olema eelnevalt kindlaksmääratud projektid:

  • „Laste füüsilise aktiivsuse suurendamine“ (elluviija Tartu Ülikool)
  • „KOV terviseedenduse võimekuse arendamine“ (elluviija Tervise Arengu Instituut)
  • „Vägivaldsete kuritegude toimepanijate tõenduspõhiste sekkumisprogrammide välja arendamine“ (elluviija Viljandi Haigla)

Avatud taotlusvoor:

Avatud taotlusvoor oli meetme osas planeeritud järgmise programmi tegevuse raames:

Toetatud projektid

Projekt: Kodukeskkonna vigastusriskide hindamise ja vähendamise metoodika loomine ja piloteerimine ning seda toetavad tegevused

Toetuse saaja: Päästeamet
Toetuse summa: 293 602,92
Projekti maksumus: 345 415,20
Sisu: Vigastuste tagajärjel sureb Eestis igal aastal ligikaudu 900 inimest, pooled neist kodudes. 2019 aasta jooksul osutas Päästeamet teistele ametkondadele abi kodukeskkonnas 3582 korral. Projekti raames luuakse erinevate kodukeskkonna vigastusriskidega kokku puutuvate ametkondade koostöös ühine vigastusriskide hindamise ja vähendamise metoodika, erilise tähelepanuga kuni 4-aastastele lastele, vanemaealistele ja erivajadustega inimestele ning piloteeritakse seda neljas omavalitsuses.

Projekt: Ämmaemanda koduvisiidid esimestel eluaastatel

Toetuse saaja: Sihtasutus Lapse Heaolu Arengukeskus
Toetuse summa: 200 000,00
Projekti maksumus: 222 222,22
Sisu:Esimesed eluaastad on määrava tähtsusega lapse arengu ja heaolu soodustamisel. Käesoleva projekti eesmärk on luua koduvisiidi mudel lapseootel ja lapse saanud pere heaolu mõjutavate riskide hindamiseks ja maandamiseks koostöös kohalike omavalitsuste ja tervishoiuasutustega erinevates Eesti piirkondades. Selleks kirjeldatakse ja katsetatakse pere toetusteekonda riskide hindamisest ämmaemanda kodukülastuseni ning selle mõjusust.

Viimati uuendatud 14.08.2023