Meede: Hoolekanne - tööturul osalemist toetavad tegevused rahvusvahelise kaitse saaja kohaliku omavalitsuse üksusesse elama asumise korraldamiseks ja kaasabi osutamise toetamiseks.

Toetuse andmise eesmärk on toetada rahvusvahelise kaitse saaja lõimumist Eesti ühiskonda.

 Taotlusvoor: suletud

AVANES  25. juulil 
Tegemist on jooksva taotlemisega.
Jooksev voor on avatud kuni eelarveliste vahendite lõppemiseni või kuni 31.12.2022

Taotlusvooru eelarvelised vahendid on lõppenud ja taotlusvoor suletud.


Sihtgrupp:

projektipiirkonda saabunud rahvusvahelise kaitse saanud isikud


Eesmärk:

Toetuse andmise eesmärk on toetada rahvusvahelise kaitse saajate lõimumist Eesti ühiskonda.
 


Tulemus:

  • projektipiirkonnas on abistatud rahvusvahelise kaitse saanud isikud.

Kogueelarve:

  • jooksva taotlusvooru eelarve on kokku 1,5  miljon eurot;
  • ühele projektile taotletav ja antav toetus võib olla kuni 200 000 eurot; 
  • toetuse maksimaalne määr projekti kohta on 85 % projekti abikõlblikest kuludest.

Toetatavad tegevused:

  • projektipiirkonda saabunud rahvusvahelise kaitse saanud isikutega seotud tegevuste koordineerimine;
  • projektipiirkonnas elavatele rahvusvahelise kaitse saanud isikutele tugiisikuteenuse pakkumine.
     

Taotleja või partner võib olla:

  • kohaliku omavalitsuse üksus
  • taotleja võib esitada taotlusvoorus ainult ühe taotluse

Abimaterjalid leiab SIIT

Link määrusele Riigiteatajas SIIN

Infopäev:


Taotlusvooru infopäev toimub 10. augustil virtuaalselt algusega kell 10.00
Infopäeva osalemislink saadetakse registreerunutele meilitsi.

Infopäeva materjalid leiab siit
 

Infopäeva registreerimisvorm


Taotlemine ja kontakt:

Taotlusvoorud:

Taotlusvoor on avatud perioodil 25. juulist kuni eelarveliste vahendite lõppemiseni või kuni 31. detsember 2022.

Viimati uuendatud 27.10.2022