Meede: Targa linna tippkeskus

Toetada Eesti teaduse rahvusvahelise nähtavuse ja konkurentsivõime suurendamist, kasvatades teadus- ja arendusasutuste võimekust rakendada sünergiast Horisont 2020 koostöövõrgustikega tekkivaid teadustulemusi.

Sihtgrupp:

Otsene sihtgrupp on teadlased ja avaliku sektori asutused, sh kohalikud omavalitsused. Igas piloodis peab osalema vähemalt üks linn ning soositakse ka ettevõtete kaasamist hangete ning partnerluste kaudu. Tegevuse kaudseks sihtgrupiks on Eesti ühiskond ja majandus tervikuna.


Eesmärk:

Toetuse andmise eesmärk on aidata kaasa Eesti teaduse rahvusvahelise nähtavuse ja konkurentsivõime suurendamisele, kasvatades teadus- ja arendusasutuste võimekust rakendada sünergiast Horisont 2020 koostöövõrgustikega tekkivaid teadustulemusi ühiskonna ja majanduse huvidest ja vajadustest lähtuvalt

Viimati uuendatud 20.09.2021