Meede: TeaMe+

Positiivse ühiskondliku fooni loomine loodus-, täppis ja tehnikateaduste valdkonnas õppimisele.