Registripõhise statistika tootmiseks vajalike teenuste kaasajastamine

Rahvastiku ja eluruumide loendamisega seotud avalike teenuste ümberkorraldamine info- ja kommunikatsioonitehnoloogia abil nii, et pikemas perspektiivis oleks saavutatav teenuste osutamise majanduslik tõhusus ning suureneks asutuste ja valitsustasandite vaheline koostöö teenuste osutamisel.

Taotlusvoor: SULETUD

Taotlusvoor oli avatud 3. augustist 2015 kuni 10. mai 2019

Valdkonnad: Infoühiskond

Taotlemiskeskkond: E-toetus


Sihtgrupp

Toetuse taotlejad registripõhise statistika tootmiseks vajalikke teenuseid pakkuvad riigiasutused.


Eesmärk

Rahvastiku ja eluruumide loendamisega seotud avalike teenuste ümberkorraldamine info- ja kommunikatsioonitehnoloogia abil nii, et pikemas perspektiivis oleks saavutatav teenuste osutamise majanduslik tõhusus ning suureneks asutuste ja valitsustasandite vaheline koostöö teenuste osutamisel.


Tulemused:

Taotlusvooru tulemus on registripõhise rahvastiku ja eluruumide loenduse (REGREL) projekti tegevusplaanis kirjeldatud alamprojektide tulemustest lähtuv registripõhist rahva- ja eluruumide loendust läbi viia võimaldav süsteem, mis vastab loenduse hetkel kehtivale Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruses kehtestatud rahva- ja eluruumide loenduse kohta sätestatud nõuetele.


Kogueelarve:

Taotlusvooru kogumaht on 2 800 000 eurot. Projekti maksimaalne eelarve on 500 000 eurot.

Projekti toetuse määr on 100%.

Taotlemine:

Taotlusi sai esitada 03.08.2015 kuni 10.05.2019.

Taotlemiseks vajalikud dokumendid ja toetatud projektid

Viimati uuendatud 19.01.2022