Riigieelarveline meede: Vaimse tervise teenuse osutamine kohalikele omavalitsustele

Toetuse andmise eesmärk on parandada kohalikul tasandil vaimse tervise teenuste pakkumiste läbi toetada Eesti elanike psühhosotsiaalset heaolu ja vaimset tervist.

 Taotlusvoor:                                                                                                                                                                                                          

Täiendatud 21.02.2024: Taotlusvoor on suletud eelarveliste vahendite ammendumise tõttu. 

Taotlusvoor avanes 14. veebruarist kuni taotlusvooru eelarve vabade vahendite lõppemiseni, kuid mitte hiljem kui 30. november 2024. 


Sihtgrupp:

Kohaliku omavalitsuse elanikud


Eesmärk:

Toetuse andmise eesmärk on parandada kohalikul tasandil vaimse tervise teenuste pakkumiste läbi  toetada Eesti elanike psühhosotsiaalset heaolu ja vaimset tervist..


Kogueelarve:

Taotlusvooru eelarve on kokku 971 930  eurot;


Toetatavad tegevused:

  • Toetust antakse teenustele, mille tegevused on otseselt seotud  vaimse tervise teenuste pakkumisega psühholoogilise abi ja psühhosotsiaalse abi toel
  • Toetatavate tegevuste abikõlblik periood on 01.01.2024 kuni 31.12.2024
     

Taotleja või partner võib olla:

  • Vaimse tervise teenuse toetuse taotlemisele on õigus KOV-il või tema ametiasutusel, kes soovib oma elanikele pakkuda psühholoogilist või psühhosotsiaalset abi hallatava asutuse või muu koostööpartneri kaudu.
  • Taotleja võib ühes kalendrikuus esitada vaid ühe taotluse.

Infopäev:Infopäeva slaidid leiab SIIT

Laadimine...

Taotlemine ja kontakt:

Taotlemisinfo:


Taotlejaks saavad olla kohalikud omavalitsused või selle ametiasutus, mis ei ole linnaosavalitsus
 

Taotlusvoor:


Taotlusvoor on avatud perioodil 14. veebruarist kuni 30. novembrini 2024 või kuni eelarve vabade vahendite lõppemiseni. 

Viimati uuendatud 22.02.2024