RITA

Rita on riiklikult oluliste teadussuundade arendamiseks ellu kutsutud meede.

Sihtgrupp:

Ministeeriumid, avalikud teadus- ja arendusasutused, ülikoolid, erialaliidud


Eesmärk:

RITA on valdkondliku teadus- ja arendustegevuse tugevdamise programm, mille eesmärk on arendada riigile olulisi teadussuundi, toetada teadlaste järelkasvu, tõsta teadus- ja arendusasutuste võimekust ning parandada riigi ja teadusasutuste vahelist koostööd.


 

Viimati uuendatud 14.04.2021