Tervishoiu hädaolukordadeks valmistumise korraldamine haiglavõrgu kavas nimetatud haiglates

Toetuse andmise eesmärk on tagada COVID-19 kriisiks valmisolek ja investeeringud haiglavõrgu jätkusuutlikkusse.

Taotlusvoor on suletud

Taotlusvoor on avatud 25. novembrist 2021 kell 12.00 kuni 27. jaanuarini 2022 kell 17.00.


Sihtgrupp:

haiglavõrgu arengukavas nimetatud haiglad.


Eesmärk:

Tagada haiglate tervisekriisiks valmisolek ja investeeringud haiglavõrgu jätkusuutlikkusse läbi isolatsioonipalatite toetamise ja toimepidevust tagavate süsteemide väljaehitamise.


Tulemused:

Piisavalt isolatsioonipalateid koos hapnikravi võimekuse suurenemisega vastavalt haigla vajadustele ning elutähtsate teenuste osutamise jätkamise suurenenud võimekus.


Taotlusvooru eelarve:

 • 12 600 000 eurot

Toetatavad tegevused:

Meetme tegevusest toetatakse haiglavõrgu kava loetelus nimetatud haiglates järgmisi tegevusi:

 1. Olemasoleva palati ümberehitamine isolatsioonipalatiks või uue isolatsioonipalati loomine, sealhulgas hapnikravi võimekuse suurendamine statsionaarses või erakorralise meditsiini osakonnas vastavalt haigla vajadustele;
 2. Valmisoleku ja elutähtsate teenuste osutamise jätkamise võimekuse suurendamine pikaajalise elektrikatkestuse korral.
   

Tingimused

Tingimused on välja toodud sotsiaalkaitseministri 28.09.2021 a määruses „Tervishoiu hädaolukordadeks valmistumise korraldamine haiglavõrgu kavas nimetatud haiglates” toetuse andmise tingimused avatud taotlemisel ja määruse seletuskirjas.

Toetuse maksimaalne osakaal abikõlblikest kuludest on 100%.

Isolatsioonipalatite rajamise ja hapnikuvõimekuse parandamiseks on maksimaalne summa ühe isolatsioonipalati kohta 73 000 eurot. 
Valmisoleku ja elutähtsate teenuste jätkamise parendamiseks on maksimaalne summa haigla kohta 80 000 eurot.

Määruse § 10 lõike 4 järgi on finantsanalüüsi esitamise vajadus (puhastulu hindamiseks) juhul kui projekti abikõlblik summa on (enne puhastulu mahaarvamist) üle 1 000 000 euro RTK kodulehel on kättesaadav varasemate voorudega analoogne analüüsi juhend ja vorm.

HIndamine

Rakendusüksus kontrollib taotleja ja taotluse vastavust nõuetele ning hindab projekti vastavust kriteeriumidele.

Projekt peab vastama meetme määrus § 14 lõikes 6. Muuhulgas peab projekt:

 •   panustama COVID-19 kriisiks valmisoleku ja investeeringud haiglavõrgu jätkusuutlikkuse tagamisse;
 •   panustama meetme väljundnäitajasse;
 •   omama mõju võrdsete võimaluste, regionaalarengu ja riigivalitsemise tagamisele;
 •   olema rakendatav perioodil kuni 31.12.2023.
   

  Infotund

  Meetme infotund toimus 7. detsembril 12.30-14.00 Zoom keskkonnas.


  Taotlemine ja kontakt:

  Taotlemine

  Taotlused palusime esitada e-toetuskeskkonna kaudu taotlusvooru käigus.

  E-toetus

  Kontakt:

  Valdkond: Sotsiaalkaitse ja tervis    

  Viimati uuendatud 07.02.2022