Eesti Euroopa Liidu välispiiri programm

Eesti Euroopa Liidu välispiiri programm toetab ühepoolseid projekte välispiiri regioonide toetamiseks.

Programmist toetatud valdkondi on kolm:

  • Ettevõtluse ning väikese- ja keskmise suurusega ettevõtete (VKE) arendamine;
  • Hea valitsemistava kohalikul ja regionaalsel tasandil;
  • Keskkonnakaitse ja kliimamuutuse leevendamine ning nendega kohanemine.

Abikõlblikud projektipartnerid on näiteks riiklikud, piirkondlikud ja kohalikud ametiasutused, mittetulundusühendused, avaliku sektoriga võrdsustatud asutused ja assotsiatsioonid, haridusasutused ning teatud tegevustes VKE-d. 

2023.aastal sõlmitakse toetuslepingud viiendas ja kuuendas taotlusvoorus heakskiidetud projektidega ning kõik tegevused tuleb ellu viia hiljemalt 31.detsembriks 2023.a. 
Programmi rahastatakse Euroopa Liidu Euroopa naabrusinstrumendi 2014-2020 vahenditest  ligikaudu 16,8 ning Eesti Vabariigi eelarvest 9 miljoni euroga. Toetus jaguneb avatud taotlusvoorude ning suuremahulistele taristuprojektidele vahel. 


Eesti EL välispiiri programm (endine Eesti-Vene programm) jätkab tegevuste elluviimist ainult Eestis. Seoses Venemaa sõjalise agressiooniga Ukrainas on koostöö Venemaaga peatatud alates 24.veebruar 2022. 

Rohkem infot Eesti EL välispiiri programmist ja toetatud projektidest leiab programmi kodulehelt

Programmi korraldusasutuseks on Riigi Tugiteenuste Keskus. 
 

Foto: Koreli park Võrus 

Foto: Lodjakoda Tartus 

Foto: Värska sadam 

Lisainfo:
 info@estoniarussia.eu

Jälgi meid ka Facebookis: 

https://www.facebook.com/estoniarussia

Viimati uuendatud 22.05.2023