Meede: Keeleõppetegevused

Toetuse andmise eesmärk on ebapiisava keeleoskusega elanikkonna keeleoskuse arendamine, noorte ja laste keelteoskuse arendamine ning rahvusvaheliselt tunnustatud keeleeksami sooritanud õpetajate toetamine.

Taotlusvoor: SULETUD

 • Taotlusvooru tegevus 1 oli avatud 9. juunist kuni 24. juulini 2017;
 • Tegevused 2 ja 3 oli avatud 9. juunist 2017 kuni 1. oktoobrini 2021 kl 17:00.

Sihtgrupp:

 1. Võõrkeeleõpetajaks õppivad üliõpilased ja võõrkeeleõpetajad
 2. Ebapiisava keeleoskusega eesti keelest erineva ema- või kodukeelega täiskasvanud ja koolikohustuseeast välja jõudnud noored
 3. Lapsed ja noored kuni 26. eluaastani

Eesmärk:

Toetuse andmise eesmärk on ebapiisava keeleoskusega elanikkonna keeleoskuse arendamine, noorte ja laste keelteoskuse arendamine ning rahvusvaheliselt tunnustatud keeleeksami sooritanud õpetajate toetamine.


Tulemused:

 1. suureneb rahvusvaheliselt tunnustatud keeleeksami sertifikaadi omandanud võõrkeeleõpetajaks õppivate üliõpilaste ja tegevõpetajate arv 50-ni
 2. suureneb 200 elaniku valmisolek tööturul toimimiseks;
 3. paranevad keeli ebapiisavalt valdavate 250 lapse ja noore eesti ja võõrkeelte kõnelemise ja kirjutamise oskused.

Kogueelarve:

Taotlusvooru eelarve on 630 661 eurot, millest moodustab Euroopa Sotsiaalfondi toetus 536 062 ja riiklik kaasfinantseering 94 599 eurot.

Toetatavad tegevused:

1) Võõrkeeleõpetajaks õppivate üliõpilaste ja võõrkeeleõpetajate rahvusvaheliselt tunnustatud keeleeksami sooritamise toetamine

 • Eesmärk: tõsta rahvusvaheliselt tunnustatud keeleeksami sertifikaadiga võõrkeeleõpetajate arvu.
 • Sihtgrupp: võõrkeeleõpetajaks õppivad üliõpilased ja võõrkeeleõpetajad.
 • Taotlejad: juriidilisest isikust võõrkeeleõpetajate aineühendused, õpetajate aineühenduste katusorganisatsioonid ja õpetajakoolituse esmaõpet ja täienduskoolitust pakkuvad ülikoolid.
 • Tegevuste abikõlblikkuse periood: 1. mai 2016 kuni 31. detsember 2022, kuid projekti abikõlblikkuse periood ei tohi olla pikem kui 60 kuud.
 • Toetuse määr: maksimaalne toetus projekti kohta on kuni 70 000 eurot; toetuse maksimaalne osakaal on kuni 100% abikõlblike kulude maksumusest.
 • Tegevuse eelarve: 70 000 eurot.
 • NB! Projektitaotlus peab katma üle-eestiliselt kõigi tegevuses nimetatud õpetajate kulude hüvitamist, edukaks tunnistatakse üks enim punkte saanud projekt.

2) Piirkonna vajadustest lähtuva ebapiisava keeleoskusega eesti keelest erineva ema- või kodukeelega elanikkonnale keelealase vaba- ja kogemusõppe pakkumine.

 • Sihtgrupp: ebapiisava keeleoskusega eesti keelest erineva ema- või kodukeelega täiskasvanud ja koolikohustuseeast välja jõudnud noored.
 • Taotlejad: kohaliku omavalitsuse üksused.
 • Tegevuste abikõlblikkuse periood: 1. mai 2016 kuni 31. detsember 2022, kuid projekti abikõlblikkuse periood ei tohi olla pikem kui 24 kuud.
 • Toetuse määr: maksimaalne toetuse summa projekti kohta on kuni 10 000 eurot; maksimaalne toetuse summa taotlejale ei saa olla suurem kui 100 000 eurot; toetuse maksimaalne osakaal on kuni 100% abikõlblike kulude maksumusest.
 • Tegevuse eelarve: 275 344 eurot (eelarve jääk seisuga 04.05.2020: 253 791eurot)

3) Haridusasutuste keelealased koostöötegevused.

 • Sihtgrupp: lapsed ja noored kuni 26. eluaastani.
 • Taotlejad: haridusasutused; tegevuses võib kaasata koostööpartnerina teisi haridusasutusi.
 • Tegevuste abikõlblikkuse periood: 1. mai 2016 kuni 31. detsember 2022, kuid projekti abikõlblikkuse periood ei tohi olla pikem kui 24 kuud.
 • Toetuse määr: maksimaalne toetuse summa projekti kohta on kuni 10 000 eurot; maksimaalne toetuse summa taotlejale ei saa olla suurem kui 100 000 eurot; toetuse maksimaalne osakaal on kuni 100% abikõlblike kulude maksumusest.
 • Tegevuse eelarve: 285 317 eurot (eelarve jääk seisuga 04.05.2020: 89 076 eurot)

Taotlemine:

Taotlusi saiab esitada digitaalselt struktuuritoetuste e-keskkonna kaudu.

Viimati uuendatud 08.10.2021