Meede: Inimressursi koolitus ja arendamine

Meetme eesmärgiks on avaliku sektori ameti- ja erialase pädevuse tõstmine ning juhtimisvõimekuse parendamine.

Sihtrühm:

Riigisektori ja KOVi ametnikud ja töötajad (jt vastavalt toetuse andmise tingimuste §3-le)

Rakendusskeem:

Toetuse andmine rakendusasutuse tegevusteks.

Valdkond: Riigivalitsemine


Meetme tutvustus:

Meetme tegevuse 12.1.1 „Inimressursi koolitus ja arendamine“ toetuse andmise eesmärgiks on avaliku sektori ameti- ja erialase pädevuse tõstmine ning juhtimisvõimekuse parendamine. Ameti- ja erialase pädevuse ning juhtimisvõimekuse kasv saavutatakse läbi vajalike koolitus- ja arendustegevuste läbiviimise ning sihtrühmade arendamise. Toetuse andmise tulemusena soovitakse saavutada olukord, kus avalikus sektoris on kasvanud ameti- ja erialane pädevus ning paranenud juhtimis- ning koostöövõimekus.

 Soovitud olukorra saavutamiseks keskendutakse peamiselt kolmele toetatavale tegevusele:

  • riigivalitsemise kompetentside arendamine ning personalijuhtimise ja tugitegevuste kvaliteedi tõstmine (sh asutusteülese koostöövõimekuse arendamine);
  • Eesti eesistumise läbiviimiseks vajalike teadmiste ja oskuste arendamine;
  • juhtimiskvaliteedi tõstmine

Viimati uuendatud 14.02.2021