Meede: Keskhariduseta täiskasvanute tagasitoomine tasemeõppesse

Toetuse andmise eesmärk on toetada haridustee katkestanud täiskasvanute (põhi- või keskhariduseta isikud) tagasitoomist põhi- ja üldkeskharidusõppes.

Taotlusvoor: suletud


Sihtgrupp:

Põhi- või keskhariduseta isikud, kellel on põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse alusel õigus õppida mittestatsionaarses õppes ja õppeasutuste personal


Eesmärk:

Toetuse andmise eesmärk on toetada haridustee katkestanud täiskasvanute tagasitoomist põhi- ja üldkeskharidusõppes ning nende õpingute edukat lõpetamist, pidurdades õppijate arvu langust mittestatsionaarses õppes.


Tulemused:

Toetuse andmise tulemusel on haridustee katkestanud täiskasvanud edukalt õpingud õpetanud ning pidurdunud on õppijate arvu langus mittestatsionaarses õppes. 


Kogueelarve:

Taotlusvooru eelarve on 1 000 000 eurot; taotletava toetuse maksimaalne summa ühe projekti kohta on 100 000 eurot.

Toetusest moodustab Euroopa Sotsiaalfondi toetus kuni 85% ja riiklik kaasfinantseering 15% abikõlblikest kuludest.

Projekti tegevuste abikõlblikkuse periood on 01.08.2020 – 31.12.2022; projekti abikõlblikkuse periood ei tohi olla pikem kui 24 kuud

Toetatavad tegevused:

  • ​põhi- või keskhariduseta täiskasvanute leidmine, teavitamine ja motiveerimine õppimise juurde toomiseks;
  • õppimist toetavate tingimuste loomine ning tugitegevuste väljatöötamine ja pakkumine õppes püsimise ja õpingute lõpetamise toetamiseks;
  • täiendavate õppimist toetavate lisa- ja tasanduskursuste väljatöötamine ja läbiviimine;
  • õppimisoskuse ja -võimekuse parandamisele suunatud koolitused, individuaalne juhendamine, konsultatsioonid jm tegevused;
  • väljaspool õppeasutust õppetöö läbiviimisega kaasnevad täiendavad tegevused;
  • õppe paindlikumaks muutmisele suunatud arendustegevused õppeasutustes.

Taotlejad ja partnerid:

  • Taotleja võib olla õppeasutuse pidaja või õppeasutuse pidaja volikirja alusel õppeasutus.
  • Taotleja võib projekti kaasata partnereid. Partneriteks võivad olla teised mittestatsionaarset üldharidusõpet pakkuvad õppeasutused volikirja alusel või õppeasutuse pidajad.
  • Taotlejaks ja partneriks saab olla õppeasutus, milles on vähemalt kolmel viimasel õppeaastal toimunud mittestatsionaarne õpe ning mille mittestatsionaarses õppes õppijate arv 2014/2015. õppeaastal oli vähemalt 75, või riigigümnaasium või kutseõppeasutus, milles toimub mittestatsionaarne õpe.

Oluline lisainfo:

Juhime tähelepanu, et võrreldes varasemate voorudega on taotlusvormis mõned muudatused.

Näiteks on muutunud lehel „Näitajad“ andmete kogumine. Palume taotlusvormi täitmisel kindlasti lugeda kõikide lahtrite kõrval olevat abiinfot (küsimärgid lahtri juures) ja vajadusel võtta ühendust Elukestva õppe talituse koordinaatoritega.

Samuti pakume 10.06 ja 12.06 kl 10-12 taotlejate nõustamist Riigi Tugiteenuste Keskuses (Lõkke 4, Tallinn). Nõustamisele tulemiseks palume registreerida hiljemalt 1. juuniks aadressil sirle.tartu@rtk.ee.

Täpsemat infot toetuse toimumise kohta saadame toetuse taotlejatele jooksvalt.

Et saada toetuste kohta infot, kliki nupule, et liituda toetuse saaja infokirja postiloendiga:

Liitu postiloendiga

Toetatud projektid:

ESF taotlusvoorust "Keskhariduseta täiskasvanute tagasitoomine tasemeõppesse" (15.05.2020-29.06.2020) toetatud projektid:

Viimati uuendatud 14.02.2021