Meede: Uudsed lahendused sotsiaalvaldkonnas / põhitoetus

Toetuse andmise eesmärk on vähendada inimeste hoolduskoormust, toetada nende tööturule suundumist ning toetada erivajadustega inimeste toimetulekuvõimekust.

Taotlusvoor: suletud


Sihtgrupp:

Eakad, erivajadustega ja toimetulekuraskustega inimesed ning nende pereliikmed


Eesmärk:

  • Inimese hoolduskoormuse vähendamine ning tööturule suundumise või tööturul jätkamise toetamine.
  • Erivajadusega inimese toimetuleku toetamine tööturule suundumisel või tööturul jätkamise võimekuse suurendamine.

Tulemused:

Toetuse andmise tulemusel on hoolekandeteenust saanud 500 inimest.


Kogueelarve:

Taotlusvooru eelarve on kokku 2 miljonit eurot

  • Toetuse vähim summa on 50 000 eurot ja suurim summa 300 000 eurot projekti kohta. 
  • Põhitoetuse maksimaalne osakaal abikõlblikest kuludest on: kohaliku omavalitsuse asutusele 85%; teistele taotlejale 65%.

Toetatavad tegevused:

  • Teenuse või toote testimine sihtrühmal vastavalt väljatöötatud lahendusele
  • Teenuse või toote arendamine vastavalt testimise tulemustele
  • Teenuse või toote arenduseks vajaliku partnerluse ja koostöövõrgustiku arendamine

Taotlejad ja partnerid

Taotleja ja partner võib olla:

  1. juriidiline isik
  2. riigiasutus
  3. kohaliku omavalitsuse asutus

Taotleja võib taotlusvoorus esitada ühe taotluse. 

Toetatud projektid:

Meetme "Tööturul osalemist toetavad hoolekandeteenused" toetuse andmise tingimused uudsete lahenduste väljatöötamiseks ja elluviimiseks sotsiaalvaldkonnas" (põhitoetus) perioodil 01.10.2019 kuni 18.11.2019 toimunud avatud taotlusvoorust toetuse saajad (06.02.2020)

Toetuse saaja

Projekti nimi

Projekti maksumus

ESF toetus

Omafinantseering

AS Hoolekandeteenused Erivajadustega inimeste kogukonda viimise mudel 133 145,16 € 86 544,35 € 46 600,81 €
CareMate OÜ CareMate infosüsteemi piloteerimine ja arendamine kodu- ja isikuhooldusteenuste vahendamiseks 184 511,50 € 119 932,47 € 64 579,03 €
Istok Global OÜ Naabrid 161 251,52 € 104 813,49 € 56 438,03 €
Surts Koolitus OÜ Erivajadustega inimestele telefonipõhise nõustamis- ja suhtlemisteenuse väljaarendamine - põhiprojekt 232 910 € 151 391,50 € 81 518,50 €
Tallinna Vaimse Tervise Keskus Klubimaja mudeli riikliku teenuse väljatöötamine Eestis 88 530,03 € 75 250,52 € 13 279,51 €
Tartu Linnavalitsus Tartlaste hoolduskoormuse vähendamine (abimees) 65 400 € 55 590 € 9 810 €


Taotlemine ja kontakt:

Taotlusvoorud:

Taotluste esitamise tähtaeg oli 18. november 2019 kell 17:00

Viimati uuendatud 14.02.2021