Meede: Uudsed lahendused sotsiaalvaldkonnas / väiketoetus

Antud meetme raames toetatakse uudsete teenuste ja toodete arendamist ja testimist sotsiaalvaldkonnas.

Taotlusvoor: suletud


Sihtgrupp:

Eakad, erivajadustega ja toimetulekuraskustega inimesed ning nende pereliikmed


Eesmärk:

Toetusmeetme eesmärk on toetada uudsete teenuste ja toodete arendamist ja testimist sotsiaalvaldkonnas. Tegevuste sihtrühmaks on erivajadusega, hoolduskoormusega ja hooldusvajadusega inimesed. Väiketoetus on suunatud esmase idee edasiarendamisele või põhitoetuse taotluste ettevalmistamisele.


Tulemused:

Toetuse andmise tulemusel on hoolekandeteenust saanud 500 inimest.


Kogueelarve:

Taotlusvooru eelarve on kokku 1 miljon eurot

 • Toetuse vähim summa on 15 000 eurot ja suurim summa 40 000 eurot projekti kohta. 
 • Väiketoetuse maksimaalne osakaal abikõlblikest kuludest on 85%. 

Toetatavad tegevused:

 • olemasoleva olukorra väljaselgitamine ning uuringute ja analüüside tegemine
 • äriplaani koostamine
 • prototüübi väljatöötamine ja testimine
 • koostööpartneri otsimine ja kaasamine
 • seminari või töötoa korraldamine
 • inkubatsiooniteenuse ostmine
 • teenuse või toote disainimine
 • IT-lahenduse väljatöötamine

Taotleja ja/või partner võivad olla:

 • juriidiline isik
 • riigiasutus
 • kohaliku omavalitsuse asutus

Toetatud projektid:

Väiketoetuse taotlusvoorust "Uudsete lahenduste väljatöötamine ja elluviimine sotsiaalvaldkonnas" toetuse saajad (seisuga 25.03.2020)​

Toetatud projektidega seotud eelarved kokku:

Toetuse saaja: Haapsalu Sotsiaalmaja
Projekti nimi:

Haapsalu hoolekandeteenuste arendamine 2020-2022

Projekti maksumus: 244 114,09 €
ESF toetus: 183 085,57 €
Omafinantseering: 61 028,52 €
Toetuse saaja: Abivahendid OÜ
Projekti nimi:

RAI hindamismõõdikul põhinev digitaalne hooldusplaan hoolekandeasutustele

Projekti maksumus: 39 110,10 €
ESF toetus: 33 243,59 €
Omafinantseering: 5 886,51 €
Toetuse saaja: Abivahendid OÜ
Projekti nimi:

Prototüübi loomine ja testimine RAI hindamismõõdikul põhineva digitaalse hooldusplaani moodulile

Projekti maksumus: 39 250 €
ESF toetus: 33 362,50 €
Omafinantseering: 5 887,50 €
Toetuse saaja: Andmehaldjas OÜ
Projekti nimi:

Hooldusteenuste haldamise ja broneerimise infosüsteemi loomise ettevalmistamine ning prototüübi testimine

Projekti maksumus: 47 030,60 €
ESF toetus: 39 976,01 €
Omafinantseering: 7 054,59 €
Toetuse saaja: AS BCS
Projekti nimi:

Sotsiaalhoolekandeteenuste haldamise ja kontrolli mobiilirakenduse kavandamine

Projekti maksumus: 46 947,13 €
ESF toetus: 39 905,06 €
Omafinantseering: 7 042,07 €
Toetuse saaja: Brightspark OÜ
Projekti nimi:

Rehabilitatsiooniteenuste juhtimise infosüsteemi väljatöötamine

Projekti maksumus: 36 100 €
ESF toetus: 23 465 €
Omafinantseering: 12 635 €
Toetuse saaja: CareMate OÜ
Projekti nimi:

Infosüsteemi väljatöötamine kodu-ja isikuhooldusteenuste vahendamiseks ning teenuseosutajate koolitamiseks

Projekti maksumus: 17 766,14 €
ESF toetus: 15 101,22 €
Omafinantseering: 2 664,92 €
Toetuse saaja: CrabSec OÜ
Projekti nimi:

Iseseisva toimetuleku toetamiseks vajaliku intelligentse infotehnoloogilise platvormi välja arendamine, mis koosneb juhtmevabade andurite poolt kogutava sisendinfo analüüsimisest ning nutika teavituse ja monitooringu süsteemi realiseerimisest

Projekti maksumus: 40 713,50 €
ESF toetus: 34 606,48 €
Omafinantseering: 6 107,02 €
Toetuse saaja: Cresvita OÜ
Projekti nimi:

Elukaare kogukond – uudne kompleksteenuste mudel sotsiaalvaldkonnas

Projekti maksumus: 47 050,50 €
ESF toetus: 39 992,93 €
Omafinantseering: 7 057,57 €
Toetuse saaja: Dermtest OÜ
Projekti nimi:

Perearstide ja sotsiaaltöötajate e-konsultatsioon

Projekti maksumus: 46 960 €
ESF toetus: 39 916 €
Omafinantseering: 7 044 €
Toetuse saaja: Edulogi OÜ
Projekti nimi:

FeedBee virtuaalne tugiisik

Projekti maksumus: 47 045,75 €
ESF toetus: 39 988,89 €
Omafinantseering: 7 056,86 €
Toetuse saaja: Erivajadustega Inimeste Toetusühing Tugiliisu
Projekti nimi:

HeedView - erivajadustega inimeste tugiasutuste tööd koordineeriv veebirakendus ning mobiiliäpp

Projekti maksumus: 45 651,75 €
ESF toetus: 38 803,98 €
Omafinantseering: 6 847,77 €
Toetuse saaja: Heaolu ja Taastumise Kool MTÜ
Projekti nimi:

Sotsiaalteenuste efektiivsem pakkumine läbi administratiivkoormuse vähendamise

Projekti maksumus: 45 565 €
ESF toetus: 38 730,25 €
Omafinantseering: 6 834,75 €
Toetuse saaja: Helpific MTÜ
Projekti nimi:

Modernne kodanikuühiskond – abi inimeselt inimesele ja kollektiivne lähenemine digitaalsele ümberkujundamisele sotsiaalsektoris

Projekti maksumus: 46 025 €
ESF toetus: 39 121,25 €
Omafinantseering: 6 903,75 €
Toetuse saaja: Hoolekandeteenused AS
Projekti nimi:

Kogukonna kaasatuse mudeli väljatöötamine

Projekti maksumus: 37 200,50 €
ESF toetus: 31 620,43 €
Omafinantseering: 5 580,07 €
Toetuse saaja: Invisible Robot OÜ
Projekti nimi:

Eakate telefon

Projekti maksumus: 44 589,23 €
ESF toetus: 37 900,85 €
Omafinantseering: 6 688,38 €
Toetuse saaja: MediKeep OÜ
Projekti nimi:

Tööturu sihtgrupile personaalmeditsiini digitaalse otsustustoe rakenduse analüüs ja pilotiseerimine

Projekti maksumus: 46 975 €
ESF toetus: 39 928,75 €
Omafinantseering: 7 046,25 €
Toetuse saaja: Modern Mobility OÜ
Projekti nimi:

Omavalitsuste sotsiaal- ja hoolekandevaldkonna spetsialistide transpordilogistika planeerimise ja korraldamise optimeerimine hoolduskoormuse vähendamiseks

Projekti maksumus: 44 250 €
ESF toetus: 37 612,50 €
Omafinantseering: 6 637,50 €
Toetuse saaja: MTÜ Sotsiaalse Innovatsiooni Labor
Projekti nimi:

Eakate hoolduskoormust ennetava sekkumise disain

Projekti maksumus: 27 090 €
ESF toetus: 23 026,50 €
Omafinantseering: 4 063,50 €
Toetuse saaja: MTÜ Special Needs Solutions
Projekti nimi:

Erivajadus.eu koostööplatvormi edasiarendus

Projekti maksumus: 47 058,82 €
ESF toetus: 40 000 €
Omafinantseering: 7 058,82 €
Toetuse saaja: New Digital OÜ
Projekti nimi:

Kellkalender dementsusega eakatele

Projekti maksumus: 42 437,25 €
ESF toetus: 36 071,66 €
Omafinantseering: 6 365,59 €
Toetuse saaja: OÜ Cognuse
Projekti nimi:

Digitaalne hooldusplatvorm hooldust vajavatele inimestele ja nende lähedastele

Projekti maksumus: 46 382,50 €
ESF toetus: 39 425,13 €
Omafinantseering: 6 957,37 €
Toetuse saaja: OÜ Futusol
Projekti nimi:

Proteeside ning ortooside tootmise digitaliseerimine

Projekti maksumus: 58 949,62 €
ESF toetus: 40 000 €
Omafinantseering: 18 949,62 €
Toetuse saaja: OÜ Kontaktikeskus
Projekti nimi:

Erivajadustega inimestele telefonipõhise nõustamis- ja suhtlemisteenuse väljaarendamine

Projekti maksumus: 46 110 €
ESF toetus: 39 193,50 €
Omafinantseering: 6 916,50 €
Toetuse saaja: Saku Sofi Lastekeskus
Projekti nimi:

Kõrgtehnoloogilisete rakenduste võimalused vähenenud töövõimega inimestele tööturul

Projekti maksumus: 45 871,01 €
ESF toetus: 38 990,36 €
Omafinantseering: 6 880,65 €
Toetuse saaja: Sentab Estonia OÜ
Projekti nimi:

Hoolduskoormusega tööealiste inimeste ning hooldatavate võimestamine läbi tugiteenuste pakkujate börsi

Projekti maksumus: 48 077,50 €
ESF toetus: 40 000 €
Omafinantseering: 8 077,50 €
Toetuse saaja: SeriousPlayPro OÜ
Projekti nimi:

BeWell - depressioonis või läbi põlenud töötaja seisundi enesediagnostika ja toetamise vahend

Projekti maksumus: 46 498,93 €
ESF toetus: 39 523 €
Omafinantseering: 6 975,93 €
Toetuse saaja: Sihtasutus autismifond “Toetan erilist elu”
Projekti nimi:

Autismispektri häiretega inimeste erihoolekande teenusmudeli loomine

Projekti maksumus: 41 935 €
ESF toetus: 35 644,75 €
Omafinantseering: 6 290,25 €
Toetuse saaja: Solve et Coagula OÜ
Projekti nimi:

Puuduva ja osalise töövõimega inimestele tööturuteenuse arendamine ringmajanduse põhimõtetele tuginedes

Projekti maksumus: 18 830,49 €
ESF toetus: 16 005,39 €
Omafinantseering: 2 825,10 €
Toetuse saaja: Tarkvara Insenerid OÜ
Projekti nimi:

Mõtted kõneks

Projekti maksumus: 45 600 €
ESF toetus: 38 760 €
Omafinantseering: 6 840 €
Toetuse saaja: Viimsi Vallavalitsus
Projekti nimi:

Sotsiaalhoolekandeteenuseid koordineeriva digitaalse platvormi prototüübi arendamine Viimsi vallas

Projekti maksumus: 42 200 €
ESF toetus: 35 870 €
Omafinantseering: 6 330 €

Toetusmeetmega seotud summad kokku:

Projekti maksumus: 1 275 271,32 €
ESF toetus: 1 065 785,98 €
Omafinantseering: 209 505,34 €

Taotlemine ja kontakt:

Taotlusvoorud:

Taotluste esitamise tähtaeg oli 31. detsember 2019 kell 17:00

Viimati uuendatud 14.02.2021