Meede: Institutsionaalse ja organisatsioonide võimekuse tõstmine

Toetuse andmise eesmärgiks on institutsionaalse ja organisatsioonide võimekuse tõstmise kaudu tõsta valitsussektoris ameti- ja erialast pädevust.

Sihtrühm:

Valitsussektori organisatsioonid (v.a. kohalikud omavalitsused)

Rakendusskeem:

Toetuse andmine rakendusasutuse tegevusteks

Valdkond: Riigivalitsemine


Meetme tutvustus:

Meetme tegevuse 12.1.3 „Institutsionaalse ja organisatsioonide võimekuse tõstmine“ toetuse andmise eesmärgiks on institutsionaalse ja organisatsioonide võimekuse tõstmise kaudu tõsta valitsussektoris ameti- ja erialast pädevust ning juhtimisvõimekust. Juhtimisvõimekuse tõus organisatsioonilisel ja institutsionaalsel tasemel saavutatakse valitsussektoris juhtimise võimekust tõhustades, st läbi põhi- ja tugiprotsesside, inimressursi ning finantsressursside juhtimise. Toetatakse neid tegevusi, mis annavad tõuke selleks, et juhtimine oleks rohkem teadmistel põhinev.

Toetatavad tegevused:
 

  • Institutsionaalse võimekuse suurendamine
  • Organisatsioonide võimekuse tõstmine

Viimati uuendatud 09.04.2021