Meede: Piirkondade konkurentsivõime tugevdamise toetus

Toetatakse projekte, mille objekt ja tegevused sisalduvad maakonna tegevuskavas ning mis panustavad meetme määruses toodud eesmärgi, tulemuse ja väljundite saavutamisesse. Kõikide maakondade kavades sisalduvate projektide ettevalmistamiseks pakuti eelnõustamist.

Taotlusvoor: suletud


Sihtgrupp:

KOV-id, äriühingud, MTÜ-d, SA-d, riigiasutused, avalik-õiguslikud ülikoolid.


Eesmärk:

Majandusaktiisvuses, sealhulgas tööhõive ja ettevõtlusaktiivsuse kasv väljaspool Tallinna ja Tartu linnapiirkondi.


Tulemused:

Väljaspool Harjumaad ja Tartumaad loodud sisemajanduse koguprodukti osakaalu kasv Eesti sisemajanduse koguproduktis 0,3 protsendi võrra. 


Kogueelarve:

134 802 250 € 

Tingimused:

 • Toetame projekte, mille objekt ja tegevused sisalduvad maakonna tegevuskavas. 
 • Detailselt on toetust käsitlev informatsioon esitatud piirkondade konkurentsivõime tugevdamise investeeringute toetuse tingimustes ja seletuskirjas 

 • Iga taotleja, kes on saanud toetust Euroopa Regionaalarengu Fondist või teistest fondidest, peab avalikkust toetuse saamisest teavitama. Et teavitamise kulud on abikõlblikud, soovitame need lisada projekti eelarvesse. 

Taotlusvoorud

Programmil on kaks taotlusvooru ning reservvoor. 

Reservvoor:

 • Reservvoor on üle-eestiline ning vooru nimekirjas on kokku üheksa projekti, mis said teises taotlusvoorus positiivse hinde, kuid millele ei jagunud piisavalt raha maakondade eelarvetes.

 • Kõik reservvooru kuuluvad projektid ei saa kohe rahastust, vaid üle-eestilisest reservprojektide voorust vabanevate või lisanduvate vahendite arvelt.

 • Rahastatavate projektide kontaktisikutega võetakse ühendust.

I taotlusvoorud toimusid:

 • Valga maakonna I taotlusvoor oli avatud 24.11.2015 kuni 29.04.2016 kella 17-ni.
  Järva, Lääne-Viru ja Võru maakondade I taotlusvoor oli avatud 29.01.2016 kuni 29.04.2016kella 17-ni.

 • Viljandi maakonna I taotlusvoor oli avatud 24.03.2016 kuni 04.07.2016 kella 17-ni.

 • Tartu maakonna I taotlusvoor oli avatud 15.02.2016 kuni 04.07.2016 kella 17-ni.

 • Hiiu, Lääne, Rapla ja Saare maakondade I taotlusvoor oli avatud 31.03.2016 kuni 04.07.2016kella 17-ni.

 • Harju, Jõgeva, Põlva ja Pärnu maakondade I taotlusvoor oli avatud 16.11.2015 kuni 29.02.2016 kella 17-ni.

 • Ida-Viru maakonna I taotlusvoor oli avatud 24.11.2015 kuni 29.02.2016 kella 17-ni.

II taotlusvoorud toimusid:

 • Viljandi, Järva, Valga, Tartu ja Lääne maakondade II taotlusvoor oli avatud 09.10.2017 kuni 31.01.2018 kella 17-ni

 • Põlva, Pärnu, Võru, Hiiu, Rapla, Saare ja Lääne-Viru maakondade II taotlusvoor oli avatud 08.06.2017 kuni 25.09.2017 kella 17-ni. 

 • Harju, Ida-Viru ja Jõgeva maakondade II taotlusvoor oli avatud 09.01.2017 kuni 10.04.2017 kella 17-ni.

Hindamine:

Kuna piirkondade konkurentsivõime tugevdamise meetmes on mitu erinevat toetatavat tegevust, siis on ka hindamiskriteeriumite ning hinnete kirjeldused osaliselt erinevad. Täpsemad hindamiskriteeriumid, tingimused ja dokumendid leiate toetatavate tegevuste alt.

Taotlemine:

Taotlused palume esitada E-toetuse keskkonna kaudu taotlusvooru käigus, mille avamisest teavitab RTK oma kodulehel.

Kontakt:

Lauri Alver

Valdkond: Regionaalareng

Viimati uuendatud 14.02.2021